united kingdom flag finnish flag croatian flag portuguese flag

ProEUverb

Poslovice su jezično oblikovani vrijednosni sustavi zajednice koji se prenose s koljena na koljeno. One su zapravo sedimentirana iskustva naših predaka pretvorene u riječi koje nas bezvremenski upozoravaju i poučavaju. Pravoga autora nemaju jer u usmenoj književnosti on nije ni važan, autorstvo se pripisuje određenoj regionalnoj zajednici koja poslovicu održava na životu sve dok je referentna iskustvu. Kada nestane iskustvo, poslovica, ako nije primjenljiva na nešto drugo, nestaje.

ProEUverb - Prezentacija i usporedba poslovica, sličnosti i različitosti među zemljama Europske Unije

Erasmus+ KA2

Projektni broj:2018-1-HR01-KA204-047507

Koordinator: Muzeji i galerije Konavala (Hrvatska)

Partneri: Portugal i Finska

Kratki opis: Poslovice su jedna od poveznica europske kulturne tradicije, a oblik poslovice dobro je poznat i prihvaćen dio svake europske kulture. Svaka nacija ima svoj oblik poslovica koje izražavaju vrijednosti, moral, pogled na svijet i tradicijska uvjerenja o životu. Nacionalna mudrost i istina ponekad se prikazuju u metaforičkom, ali uvijek u lako pamtljivom obliku.

Kao dio nacionalnih kolektivnih sjećanja, poslovice su važan dio kulturne baštine te njihovo proučavanje može poslužiti kao osnova za istraživanje europske kulturne tradicije i jačanje međusobnog razumijevanja. Tumačenje poslovica može biti složen proces, pogotovo ako se radi o poslovicama iz drugih kultura.

Zajedničke vrijednosti jezgra su europske kulturne baštine, izvor inspiracije za premošćivanje prepreka i pronalaženje novih puteva u trenutnoj krizi. Poslovice drugih naroda stavljaju različite kulture u isti kontekst, naglašavajući višejezičnu prirodu europske baštine.

Glavna svrha projekta promicanje je multinacionalnog razumijevanja i kulturne raznolikosti u obrazovnom procesu u obliku koji je lako dostupan mlađim naraštajima, ali i u obliku koji će ostati budućim generacijama.

Projekt se odvija među tri partnera: Muzeji i galerije Konavala iz Hrvatske, Centar za obrazovanje odraslih Järvilakeusa (Järvilakeuden kansalaisopisto) iz Finske i EPRALIMA_Escola Profissional do Alto Lima, C.I.P.R.L. iz Portugala. Oni ujedno predstavljaju tri glavne europske jezične skupine. Svi navedeni aktivni su u području obrazovanja odraslih i traže inovativne načine podučavanja i učenja. Njihovo je osoblje ciljana skupina i glavni evaluator rezultata projekta.