united kingdom flag finnish flag croatian flag portuguese flag

ProEUverb

CENTAR ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH JÄRVILAKEUS (JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTO)

Centar za obrazovanje odraslih Järvilakeus je edukacijski institut osnovan 1966. g., pod nadzorom zakona o neformalnom obrazovanju u Finskoj. Centar pruža obrazovanje iz područja kulture (glazba, književnost, kazalište, umjetnost, obrt), jezika, gimnastike, IT-vještina itd. Vrijednosti koje usmjeravaju obrazovanje u Centru su dobrovoljnog, samo-razvojnog i načelno cjeloživotnog učenja. Centar surađuje s različitim obrazovnim zavodima, raznovrsnim granama općinske uprave, kao i s raznim udrugama i dobrovoljnim organizacijama za pružanje obrazovnih usluga ljudi na širem području općine Kauhava (Kauhava, Evijärvi i Lappajarvi). Tečajevi su uglavnom fokusirani na odrasle, ali postoje i oni za djecu i mlade.

Važno područje njihovog rada je suradnja s različitim kazališnim i glazbenim skupinama. Na području općine djeluje 7-8 amaterskih kazališnih skupina, koje tijekom cijele godine proizvode kazališne predstave, a koje kurira profesionalni redatelj iz Järvilakeus centra.

EPRALIMA - PROFESIONALNA ŠKOLA DO ALTO LIMA

EPRALIMA je privatna i zadružna škola osnovana 1999. g. koja se fokusira na strukovno obrazovanje, a istovremeno nudi tečajeve obrazovanja i osposobljavanja mladih, tečajeve obrazovanja i osposobljavanja odraslih te razne specijalizirane tečajeve. EPRALIMA se sastoji od sljedećih odjela: SPOVIVA (psihologija, profesionalno usmjeravanje i aktivno življenje), SHST (zdravlje i sigurnost na radu), DAMGT (dokumentacija, usluge, opće održavanje i transport), Upravljanje kvalitetom, PPDA (perspektivno planiranje, razvoj i evaluacija), Sustav pripravništva, Računovodstvena služba, SICM (informacije o sustavu, komunikacija i marketing) te Ured za ljudske resurse.

EPRALIMA svoju razvojnu strategiju temelji na pripremi mladih i odraslih za obavljanje kvalificiranih profesija. Na razvijanju mehanizama koji stvaraju bliže veze između škola i ekonomskih institucija, kao i profesionalnih i kulturnih udruga društvenog tkiva, a sve u ime postizanja integriranih projekata obuke za ljude i poduzetnike koji zadovoljavaju integrirane razvojne potrebe na regionalnoj i lokalnoj razini.

Muzeji i galerije Konavala

Muzeji i galerije Konavala su javna ustanova u kulturi koja se bavi istraživanjem, obradom i prezentacijom muzejske građe i lokaliteta s područja Konavala. Ustanovu je osnovala Općina Konavle 1997. godine. MIGK djeluje na tri muzejske lokacije, administracijskom odjelu na Grudi te održava arheološke lokalitete Konavala. Kuća Bukovac u Cavtatu (rodna kuća i muzej Vlaha Bukovca) njeguje umjetničke radove i arhive obitelji Bukovac. Zavičajni muzej Konavala u Čilipima čuva etnografske zbirke materijalne i nematerijalne kulturne baštine. Dok Odjel za arheologiju u Pridvorju istražuje i interpretira arheološka i povijesna pitanja Konavala.

Osim redovnih zaposlenika (15) MIGK surađuje s lokalnom zajednicom kroz razne edukativne programe i seminare vezane uz tradiciju i tradicionalni način života. Misija MIGK-a je očuvanje, zaštita, prezentacija i interpretacija lokalnog identiteta, povijesti i kulture Konavala u širem kontekstu kulturne baštine, u korist šire javnosti, za obrazovanje svih društvenih grupa i za održivo korištenje kulturne baštine.