united kingdom flag finnish flag croatian flag portuguese flag

ProEUverb

JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTO

Järvilakeuden kansalaisopiston toiminta perustuu lakiin vapaasta sivistystyöstä. Opisto on perustettu vuonna 1966. Opisto tarjoaa koulutusta eri taidelajeista (musiikki, kirjallisuus, teatteri, kuvataide, kädentaidot jne.) ja mm. kielistä, liikunnasta, tietotekniikasta. Toimintaa ohjaavat arvot ovat vapaaehtoisuus, itsensä kehittäminen ja elinikäinen oppiminen. Opisto toimii yhteistyössä alueen koulutuslaitosten, kuntien ja yhdistysten kanssa turvatakseen kattavat koulutuspalvelut alueella. Kursseja järjestetään pääasiassa aikuisille, mutta jossain määrin myös lapsille ja nuorille. Kursseja pidetään eri paikoissa Kauhavan, Evijärven ja Lappajärven alueella.

Tärkeä osa Järvilakeuden kansalaisopiston toimintaa on yhteistyö alueen teatteri- ja musiikkiryhmien kanssa: alueella toimii 7-8 harrastajateatteriryhmää, jotka tuottavat näytelmiä ympäri vuoden ja saavat ammattiohjaajan Järvilakeuden kansalaisopiston kautta.

EPRALIMA - ESCOLA PROFISSIONAL DO ALTO LIMA - COOPERATIVA DE INTERESSE PUBLICO E RESPONSABILIDADE LIMITADA

EPRALIMA perustettiin vuonna 1999 ja se on yksityinen ja yhteistoiminnallinen oppilaitos, joka keskittyy ammatilliseen koulutukseen tarjoten koulutusta nuorille ja aikuisille. EPRALIMA koostuu seuraavista laitoksista: SPOVIVA (psykologia, ammatillinen ohjaus ja aktivointi), SHST (työterveys ja -turvallisuus), DAMGT (dokumentaatio, palvelu, yleishallinto ja kuljetus), laadunhallinta, PPDA (suunnittelu, kehitys ja arviointi), oppisopimuskoulutus, kirjanpitopalvelut, SICM (tiedotus ja markkinointi) sekä henkilöstöhallinto.

EPRALIMA:n toiminta perustuu kehittämisstrategiaan, jonka mukaan se valmistaa nuoria ja aikuisia ammattitaitoisiksi osaajiksi kehittämällä läheisempiä yhteistyön malleja alueen yritysten ja kulttuuriyhdistysten kanssa. Näin mahdollistuvat intergoidut, yrittäjyyslähtöiset, laadukkaat koulutusprojektit, jotka kohtaavat alueelliset ja paikalliset kehitystarpeet.

KONAVLEN MUSEOT JA GALLERIAT

Konavlen museot ja galleriat (MIGK) on Konavlen kunnan vuonna 1997 perustama kulttuurilaitos. Sen päätehtävä perustuu Konavlen alueen kulttuuriperintöön. MIGK:n alaisuudessa toimii kolme museota, hallintotoimisto sijaitsee Grudassa ja lisäksi MIGK ylläpitää arkeologisia kohteita Konavlen alueella. Cavtatissa sijaitsevan Bukovac-talon (kuuluisan kroatialaisen maalarin alkuperäinen koti) kokoelmat koostuvat Bukovacin taiteesta ja suvun arkistoista. Konavlen aluemuseo sijaitsee Cilipissä ja sen kokoelmat koostuvat alueen aineellisesta ja aineettomasta kulttuuriperinnöstä. Pridvorjessa sijatseva arkeologinen osasto keskittyy Konavlen alueen arkelogiaan ja historian.

MIGK:ssä on 15 varsinaista työntekijää ja lisäksi se tekee laajaa yhteistyötä paikallisyhteisön kanssa, esimerkiksi perinnettä ja perinteistä elämäntapaa käsittelevin koulutusprojektein ja seminaarein. MIGK:n tavoitteena on säilyttää, suojella, esitellä ja tulkita Konavlen alueen paikallisidentiteettiä, historiaa ja kulttuuria laajemmassa kulttuurikontekstissa hyödyttääkseen julkista yleisöä, eri ikäryhmien koulutuksellisia tarpeita ja kulttuuriperinnön pysyvyyttä.