united kingdom flag finnish flag croatian flag portuguese flag

ProEUverb


Maaliskuu maata näyttää, huhtikuu humahuttaa.

Ožujak odnosi snijeg, travanj donosi kišu.

U poslovici je riječ o topljenju snijega. U ožujku tlo postaje vidljivo jer se snijeg topi, a u travnju kiša odnosi ono snijega što je ostalo.